Navigare principală

Tulburări de vedere ale cefaleei. Cefaleea și vertijul | Providența - Policlinică și Spital

Headache — sign, symptom or disease?

Totul despre durerea de cap (cefalee) cu Dr. Stella Prutean de la OCH

The real danger of this symptom lies in the approach of the problem by both the patient and the attending physician. There is the risk of extreme approaches in which the patient ignores the symptom by associating it with stress or fatigue, or there are cases where the pa­tient considers that his headache may be the symptom of a path­o­logy with a reserved prognosis and overloads the medical ser­vi­ces. Finding a balance in the effective ma­nage­ment of the headache of the patient falls within the com­pe­tence and abilities of the treating physician who must be able to deter­mine whether it is a primary or secondary head­ache, and when the situation requires multidisciplinary case in­ves­ti­ga­tion, the treating physician must establish tulburări de vedere ale cefaleei in­ves­ti­ga­tion plan most effectively for a correct diagnosis.

Compliance with the research plan established by the tulburări de vedere ale cefaleei physi­cian is often hindered by objective reasons, such as the dif­fi­cul­ty tulburări de vedere ale cefaleei accessing medical services or subjective reasons ge­ne­ra­ted by the information acquired by the patient from less competent sources, represented in particular by in­for­ma­tion from the virtual environment, that can also provide valuable and quality information, but their ma­nage­ment must be done by people with medical skills.

Thus, for the attending physician, the challenge is not only the classification of the headache into the category of sign, symptom or disease, but also the way in which he will work with the patient to maintain his health.

tulburări de vedere ale cefaleei vitamine cu deficiențe de vedere

Keywords headache, investigation plan, general practitioner Rezumat Cefaleea este un simptom atât de frecvent întâlnit în prac­ti­ca curentă, încât există riscul ca abordarea acestei pro­ble­me să nu fie una adecvată. Pericolul real al acestui simp­tom constă în modul de abordare atât de către pacient, cât şi de medicul curant.

Tulburari de vedere si cefalee

Există riscul abor­dă­rilor extreme, în ca­re pacientul ignoră simptomul, aso­ciin­du-l stresului sau obo­se­lii, sau există cazuri în care pa­cien­tul ia în calcul tulburări de vedere ale cefaleei ca cefaleea să fie simptomul unei patologii cu prognostic re­zer­vat şi să suprasolicite serviciile medicale. Găsirea unui echilibru în managementul eficient al pacientului cu cefalee ţine de com­pe­tenţa şi abi­li­tăţile medicului cu­rant, care trebuie să poată stabili dacă este vorba de o ce­fa­lee primară sau secundară, iar atunci când situaţia im­pu­ne investigarea multidisciplinară a cazului, medicul cu­rant trebuie să stabilească planul de in­ves­ti­gaţii cel mai efi­cient pentru un diagnostic corect.

Res­pec­tarea pla­nu­lui de investigaţii stabilit de medicul curant este de multe ori îngreunată din motive obiective, cum ar fi dificultatea ac­­ce­­­să­­rii unor servicii medicale, sau din motive subiective, ge­­ne­­ra­­­te de informaţiile dobândite de pacient din surse mai pu­­ţin competente, reprezentate în special de informaţiile din me­­diul virtual, care poate furniza şi informaţii de va­loa­re şi de calitate, dar gestionarea lor trebuie făcută de per­soa­ne cu com­pe­ten­ţe medicale.

Astfel, pentru medicul cu­rant provocarea nu este reprezentată doar de încadrarea ce­fa­leei în categoria semn, simptom sau boală, ci şi de mo­dul în care va colabora cu pa­cien­tul pentru menţinerea stă­rii de sănătate a acestuia.

Cuvinte cheie cefalee plan de investigaţii medic de familie Introducere Cefaleea reprezintă una dintre cele mai comune acuze medicale. Majoritatea oamenilor ajung să trăiască această experienţă într-un anumit moment al vieţii.

Cefaleea – semn, simptom sau boală?

Cefaleea este o afecţiune a cărei incidenţă nu poate fi corelată cu factori precum vârsta, sexul sau rasa 1. Cefaleea poate fi un simptom generat de stres sau oboseală, dar poate fi şi semnul unei afecţiuni cum ar fi hipertensiunea arterială, anxietatea sau depresia.

Clasificări Există diferite moduri de a defini cefaleea. Societatea Internaţională pentru Cefalee IHS clasifică durerile de cap în două mari categorii: primare — atunci când nu sunt cauzate de o altă afecţiune, respectiv secundare — atunci când o altă afecţiune stă la baza cefaleei 2.

La rândul ei, cefaleea primară se poate împărţi în trei tipuri diferite: migrenă, cefaleea de tip tensiune, respectiv cefaleea cluster 3.

tulburări de vedere ale cefaleei persoana cu cea mai bună vedere

Migrena este cea mai frecventă cefalee primară 3. Multe studii epidemiologice au atestat prevalenţa ridicată şi impactul socioeconomic şi personal.

În studiul Global Burden of Diseasemigrena s-a clasat pe locul al treilea în topul celor mai frecvente cauze de dizabilitate la nivel mondial, atât la bărbaţi, cât şi la femei cu vârsta sub 50 de ani 4. Cefaleea din cadrul migrenei este caracteristică.

Aura este factorul în funcţie de care migrena se clasifică în două forme: migrenă cu aură, respectiv migrenă fără aură. Migrena fără aură este sindromul clinic caracterizat prin dureri de cap cu caracteristici specifice şi simptome asociate.

tulburări de vedere ale cefaleei miopie sub apă

Migrena cu aură este caracterizată în primul rând de simptomele neurologice focale tranzitorii care de obicei preced, dar pot, de asemenea, să însoţească cefaleea 2. Aura tipică migrenei cuprinde modificări total reversibile, cum ar fi tulburări vizuale, senzoriale, respectiv tulburări de limbaj.

Aceste tulburări pot fi pozitive de exemplu, fosfene, parestezii sau negative de exemplu, hipoestezie, pierderea vederii 3. Simptomatologia acestor faze poate să cuprindă hiperactivitate, hipoactivitate, pofte pentru alimente particulare, depresie, căscat repetitiv, fatigabilitate 2. Un alt tip de cefalee primară este cea de tensiune. Cefaleea de tip tensiune este o condiţie patologică extrem de răspândită.

Dr. Ana Maria Ghitoiu - O clasificare a durerilor de cap include peste 150 de tipuri

Acest tip de cefalee a fost cunoscut anterior prin mai multe denumiri, cum ar fi durere de cap psihogenă, durere de cap de stres, durere de cap de tip contractură musculară. Simptomatologia acestui tip de cefalee cuprinde episoade recurente de dureri de cap, care durează de la tulburări de vedere ale cefaleei minute la săptămâni. Intensitatea durerii poate fi de la moderată spre severă, iar ca localizare este o durere bilaterală, care nu se înrăutăţeşte cu activitatea fizică de rutină.

Se pot asocia fonofobia şi fotofobia, dar greaţa şi vărsăturile sunt de obicei absente 6. Al treilea tip de cefalee primară este cea de tip cluster, aparţinând cefalalgiilor trigeminale autonome. Cea mai dureroasă dintre tulburările de cefalee primară, cefaleea de tip cluster, se caracterizează prin atacuri severe de durere, strict unilaterale.

tulburări de vedere ale cefaleei viziune plus 1 25

Din punctul de vedere al localizării, durerea poate apărea orbital, supraorbital, temporal sau în orice combinaţie a acestora. Durata atacului dureros este variabilă, de la 15 la de minute, frecvenţa acestuia fiind de o dată pe zi sau chiar şi de opt ori pe zi 7.

Abordarea planului de investigaţii Dat fiind numărul mare de prezentări în serviciile de primiri urgenţe ale pacienţilor cu cefalee, este foarte importantă o conduită sistematizată în abordarea acestei patologii neurologice, atât în ceea ce priveşte stabilirea diagnosticului, cât şi planul de tratament şi recuperare al pacientului 3.

Dacă durerea de cap este atât de severă încât obligă pacientul să se prezinte la o secţie de primiri urgenţe, o cauză secundară este puţin probabilă 8. Primul pas în evaluarea clinică a unui pacient cu cefalee este precizarea tipului clinic al durerii de cap 9.

Motivul principal al efectuării unei investigaţii de neuroimagistică este detectarea leziunilor semnificative şi tratabile care afectează calitatea vieţii, existând totuşi şi alte considerente importante.

Cefaleea asociată cu hipertensiune intracraniană este accentuată de decubit și poate trezi pacientul din somn. Tulburările vizuale tranzitorii apărute la schimbarea poziției pacientului pot sugera o creștere a presiunii lichidului cefalorahidian. Oricare dintre aceste semne impun o evaluare neurologică imediată.

Neuroimagistica poate ameliora anxietatea pacientului, generată de teama de a avea o afecţiune severă. Prin urmare, neuroimagistica poate îmbunătăţi satisfacţia generală a pacienţilor şi îngrijirea medicală Un studiu controlat randomizat, efectuat pe de pacienţi cu cefalee cronică zilnică, a arătat că pacienţii care au beneficiat de rezonanţă magnetică nucleară au prezentat o scădere a anxietăţii la 3 luni, dar această scădere nu s-a menţinut şi la un an 11 dacă episoadele de cefalee au reapărut.

Gestionarea cefaleei în practica medicală generală cuprinde anumite puncte de bază ce trebuie avute în vedere în cadrul managementului acestei afecţiuni. Este foarte important învățați cum să îmbunătățiți vederea în primul rând să excludem cefaleea secundară. Investigaţiile neuroimagistice nu sunt indicate la pacienţii cu cefalee recurentă, mai ales dacă prezintă un istoric personal patologic cu migrene şi investigaţii neurologice repetate în trecut.

Primul pas în asistenţa cefaleei este anamneza detaliată, cu descrierea istoricului medical al pacientului, împreună cu examinarea fizică neurologică. Este foarte important ca examenul fizic al pacientului cu cefalee să cuprindă un examen neurologic amănunţit cu identificarea statusului mintal, examinarea nervilor cranieni, examenul fundului de ochi, al mişcărilor globului ocular, evaluarea câmpului vizual, evaluarea mişcărilor faciale pentru descoperierea unor asimetrii.

În acelaşi timp, este foarte importantă şi măsurarea tensiunii arteriale a pacientului În această primă fază a managementului pacientului cu cefalee, intervine rolul important al medicului de familie. Cu toate că medicul de familie are timp limitat pentru dialogul cu pacientul, iar cefaleea reprezintă o condiţie patologică foarte complexă, este foarte importantă luarea unei decizii corecte în legătură cu trimiterea pacientului către un alt specialist sau prescrierea tulburări de vedere ale cefaleei tratament simptomatic în funcţie de acuzele acestuia.

Examinările neuroimagistice nu sunt justificate în cazul în care nu influenţează stabilirea diagnosticului sau planul terapeutic, respectiv în cazul în care este improbabil să evidenţieze anomalii relevante. În momentul în care se decide trimiterea pacientului la o investigaţie neuroimagistică, este foarte importantă alegerea corectă între tomografia computerizată şi RMN. RMN-ul este examinarea care permite identificarea leziunilor de la nivelul substanţei albe, precum şi a anomaliilor vasculare, fiind mai util decât tomografia computerizată atunci când dorim să excludem aceste cauze secundare ale cefaleei.

Există opinii conform cărora examinarea prin RMN ar fi mai sensibilă decât examinarea CT în identificarea unor anomalii nesemnificative, dar tomografia computerizată este eficientă în identificarea patologiei relevante din punct de vedere clinic pentru cauzele de cefalee Tomografia computerizată trebuie efectuată la pacienţii cu cefalee care prezintă semne neurologice neexplicate, cu excepţia situaţiei în care istoricul sugerează că este indicată rezonanţa magnetică nucleară.

Opinia experţilor sugerează că rezonanţa magnetică nucleară trebuie avută tulburări de vedere ale cefaleei vedere la pacienţii cu hemicranie paroxistică, cefalee cluster sau cefalee de scurtă durată unilaterală neuralgiformă cu injecţie conjunctivală şi lăcrimare Prezenţa semnelor de alarmă asociate cefaleei impune efectuarea unor investigaţii suplimentare.

Semnele de alarmă reprezentate de incertitudinea diagnosticului după o evaluare corespunzătoare, diagnosticul de cefalee cluster, suspiciunea de cefalee de tip secundar severă sau cazuri la care sunt necesare investigaţii pentru a exclude o patologie importantă necesită trimiterea pacientului la un alt medic specialist, cel mai frecvent într-un serviciu de neurologie.

În cazul în care pacientul este cunoscut cu migrenă, acesta se trimite la examinare de specialitate, în con­di­ţiile în care migrena apare cu aură neobişnuită. Prin aură neobişnuită înţelegem aura cu durată mai mare de o oră, aura ce se manifestă prin deficit motor, aura fără ce­fa­lee în absenţa unui istoric de migrenă cu aură sau când aura apare pentru prima dată la folosirea an­ti­concepţionalelor orale combinate.

Constituie semne de alarmă şi cefaleea cu agravare progresivă în decurs de săptămâni sau mai mult, cefaleea asociată cu febră inexplicabilă sau alte comorbidităţi care necesită tulburări de vedere ale cefaleei de specialitate.

tulburări de vedere ale cefaleei 10 minute pentru o viziune bună

Consultul de specialitate se impune şi în cazul prezenţei factorilor de risc pentru boala coronariană, care necesită evaluare cardiologică înainte de folosirea unor medicaţii specifice pentru cefalee, medicaţie cu posibile efecte secundare negative asupra sistemului cardiovascular.

Medicul de familie are un rol-cheie în managementul cazurilor de cefalee deoarece cunoaşte atât antecedentele patologice ale pacientului, cât şi cele heredocolaterale, iar de foarte multe ori cunoaşte şi statutul social şi eventualele probleme profesionale şi familiale ale acestuia.

Având toate aceste informaţii, pe care le poate integra în rezultatele investigaţiilor spre care a îndrumat pacientul, medicul de familie descărcare gratuită de atlas oftalmologic gestiona cel mai eficient nu doar planul de investigaţii, dar şi echipa medicală multidisciplinară de care are nevoie pacientul.

Conflict of interests: The author declares no conflict of interests.

tulburări de vedere ale cefaleei plus viziunea este că

Bibliografie McIntosh J. What is causing this headache? Olesen J et al. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cefaleea: Ghid de diagnostic şi tratament în structurile de primire urgenţe, Recomandări şi Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă, Timişoara, ; Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, Epidemiology of Tension-Type Headache.

Chowdhury D. Tension type headache. Ann Indian Acad Neurol.

Cefaleea și vertijul

Gooriah R, Buture A et al. Evidence-based treatments for cluster headache. Therapeutics and Clinical Risk Management. Duncan WC. Neuroimaging and other investigations in patients presenting wirh headache. Neuroimaging in patients with non-acute headache.

Frishberg BM et al.

Tulburari de vedere si cefalee Tulburari de vedere si cefalee Intrebare postata de Rebeca97 cu 5 ani in urma - 1 raspuns MExista raspuns de la medic Grupurile de discutie din care face parte intrebarea: Migrena Tulburari retiniene Buna ziua! Acum 2 zile, dupa ce m-am intors acasa si dupa ce am mancat, inainte sa ma culc, am avut un episod de minute in care vedeam "pete" cenusii in aria mea vizuala. Nu puteam citi un cuvant intreg pentru ca anumite litere erau acoperite de diferite pete. Am zis ca poate e de vina oboseala si m-am culcat o ora.

Guideline for primary care management of headache in adults. Canadian Family Physiacian. US Headache Consortium.

  • Semne de avertizare pentru cefalee - Când trebuie să consultaţi medicul | Panadol
  • Viziune senilă și miopie
  • Poate exista minus 16 viziune
  • Semne de alarma: durere de cap (cefalee) | schneiderturm.ro
  • Totul despre durerea de cap cefalee cu Dr.
  • Tehnici pentru îmbunătățirea vederii
  • Cefaleea și vertijul | Providența - Policlinică și Spital
  • Tulburari de vedere si cefalee | Comunitatea schneiderturm.ro

Articole din ediţiile anterioare Rolul şi importanţa medicului de familie în diagnosticul fibrozei pulmonare idiopatice Remus Şipoş, Emese Orban Fibroza pulmonară idiopatică reprezintă una dintre cele mai provocatoare boli pentru clinician.

Este o formă specifică de pneumopatie interstiţială Sistemul digestiv r