Post navigation

Sisteme de vedere de management

Conținutul

  Din acest motiv, ne ghidăm după următoarele principii : Clientul nostru, pentru care promovăm produse şi servicii de prima clasă, se află în centrul atenţiei noastre. Producem bunuri la cele mai înalte standarde ale calităţii.

  sisteme de vedere de management

  Acestea excelează atât din punct de vedere al performanţei, cât şi al siguranţei. Dezvoltăm procese inovatoare cu scopul de a proteja mediul înconjurător, pentru a evita consumul de resurse naturale şi producerea de deşeuri.

  sisteme de vedere de management

  În mod continuu tindem să îmbunătăţim eficienţa energetică a firmei noastre. Ţinând cont de posibilităţile economice ale companiei, încurajăm utilizarea produselor şi serviciilor ce îmbunătăţesc performanţa energetică.

  sisteme de vedere de management

  Asigurăm un mediu de lucru sigur şi sănătos, în toate departamentele şi în toate activităţile desfăşurate în cadrul companiei noastre, corespunzător naturii şi dimensiunii riscurilor existente. Unul dintre obiectivele noastre principale este să nu avem niciun accident.

  sisteme de vedere de management

  Comportamentul companiilor, din punct de vedere social şi etic, este reglementat de o convenţie internaţională la care compania Miele a decis să adere. Acest lucru înseamnă că respectăm cerinţele standardului SAprecum şi legislaţia în vigoare, relevantă din acest punct de vedere.

  Download Compania noastră nu sisteme de vedere de management angajarea copiilor şi niciun fel de muncă forţata. Ea asigură un mediu de lucru sigur şi sănătos, acţionează pentru a preveni orice fel de accidentare şi dezvoltă un sistem prin care sunt determinate riscurile din punct de vedere al sănătăţii şi siguranţei în muncă. Miele Tehnica România respectă principiile libertăţii de aderare la sindicate, precum şi dreptul la negocieri colective.

  sisteme de vedere de management

  Nu practicăm niciun fel de discriminare şi niciun fel de pedeapsă corporală, ameninţare fizică, psihică sau abuz verbal. Orele de lucru şi recompensarea acestora sunt efectuate conform legislaţiei muncii din România.

  Sistemul nostru de Management Integrat se bazează pe cerinţele legate de sănătate şi sisteme de vedere de management ocupaţională, calitate, mediu, management energetic şi responsabilitate socială.

  sisteme de vedere de management

  Astfel, ne asigurăm că firma noastră, împreună cu furnizorii, prestatorii de servicii şi autorităţile aferente, obţine o îmbunătăţire continuă a Sistemului nostru de Management Integrat şi că respectă prevederile legale corespunzatoare. Audităm periodic Sistemul nostru de Management Integrat astfel încât să-l verificăm, să-l menţinem şi să-l îmbunătăţim.

  Search Results Sisteme de management Departamentul efectueaza activitati sisteme de vedere de management cercetare aplicativa in domeniul managementului de mediu, al calitatii, sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului, precum si in domeniul standardizarii. Sistemul european de management de mediu si audit — EMAS Pentru a veni in intampinarea organizatiilor care doresc sa se inregistreze conform cerintelor regulamentului EMAS au fost elaborate ghiduri metodologice care indruma organizatiile privind evaluarea si raportarea performantei lor de mediu: — Ghid de evaluare a performantei de mediu pentru organizatiile romanesti din industrie — Ghid de raportare a performantei de mediu in conformitate cu Regulamentul EMAS III Standardizare — standarde din familia ISO si standarde ocupationale Membrii ai departamentului care fac parte din Comitetele tehnice nationale de standardizare in domeniul protectiei mediului participa la sedinte tehnice de analiza a standardelor internationale in vederea preluarii acestora in Romania si au preluat integral sau partial standarde de sisteme de management al calitatii si de mediu pentru traducere si adaptare in limba romana. Departamentul a elaborat doua standarde ocupationale din domeniul protectiei mediului: Tehnician in protectia mediului si Inspector protectia mediului si a participat la elaborarea si verificarea a inca 11 standarde ocupationale din domeniul protectiei mediului.