Account Options

Viziune liniară ce este. Traducere "viziune asupra" în engleză

Deci, relația noastră este liniară.

tratament cu vedere la cub trebuie să vă protejați vederea

Linearity The increase in mean AUC is linear and dose proportional in the therapeutic range. Liniaritate Creşterea ASC medii este liniară şi proporţională cu doza în intervalul terapeutic.

Viziune liniară ondulată

Frequency response is viziune liniară ce este, unaltered and untouched. Raspunsul in frecventa este liniarnealterat si neatins. The pharmacokinetic profile is linear with low intra- and inter-subject variability. Profilul farmacocinetic este liniarcu variabilitate intra - şi interindividuală mică.

Viziune liniară, linear, - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

But this narrative is linear and quite rough. Dar, această narațiune este lineară și destul de aproximativă Binding of A is linear in the therapeutic concentration range.

refacerea vederii pe cont propriu pete oarbe ale vederii

Legarea A de proteinele plasmatice este lineară în intervalul concentraţiilor plasmatice terapeutice. Whereas in the West, time is linear.

Navigation Frequency response is linear, unaltered and untouched. Raspunsul in frecventa este liniar, nealterat si neatins. Economie liniară vs. Era ștearsă, monotonă, liniara, bazata doar pe concepte tradiționale care se schimbaseră foarte puțin în cei de ani dinainte.

In vreme ce in Vest, timpul este liniar. A process is linear viziune liniară ce este terms of kinetics when all transfer rates between compartments are proportional to the amounts or concentrations present, i.

Un proces este liniar din punct de vedere cinetic atunci când toate vitezele de transfer între compartimente sunt proporționale cu cantitățile sau concentrațiile prezente, adică de ordinul întâi.

cum să aflu că am hipermetropie subiect de vedere

The traditional view of time is linear, O viziune tradiționalistă asupra timpului este liniarăca un râu. In elderly healthy subjects, pharmacokinetics of fondaparinux is linear in the range of 2 to 8 mg by subcutaneous route. La subiecţii vârstnici sănătoşi, farmacocinetica fondaparinuxului este liniară în intervalul dintre 2 şi 8 mg, minus nouă viziune cale subcutanată.

Evitând cicatricile liniare, este nevoie de tehnici de chirurgie de transplant de păr mult mai departe și care sunt tabelele pentru viziune una dintre cele mai puțin invazive proceduri.

As we will learn later, the first solution runs in exponential time while the second is linear: We can even improve upon the previous concept of retaining the previous numbers values. După cum vom învăța mai târziu, prima soluție rulează în timp exponențial, în timp ce a doua este liniară : Putem chiar să îmbunătățim conceptul precedent de păstrare a valorilor anterioare ale numerelor. For the purposes of the application of the characteristics defined in this report with respect to Annex 10, it shall be assumed that the relationship from p15 to the declared ThA - f p at a pressure of kPa is linear.

În scopurile aplicării caracteristicilor descrise în prezentul raport în ceea ce privește anexa 10, se presupune că raportul între p15 și ThA - f p declarat este liniar la o presiune de kPa.

Viziune liniară ce este. Navigation

As we will learn later, the first solution runs in exponential time while the second is linear: După cum vom învăța mai târziu, prima soluție rulează în timp exponențial, în timp ce a doua este liniară : The count of steps for computing of fib is of the order of 1.

Numărul de pași viziune liniară ce este calculul fib este de ordinul 1,6 ridicat la puterea acest lucru ar putea fi dovedit matematicîn timp ce, dacă soluția este liniarănumărul de pași ar fi doar The basic logic of the Rogue tick detector tool is as follows: Price feed is linear current price increases, decreases, or stays the same relative to previous priceand each price quote tick is supposed to be sequential.

Elemente de perspectiva liniara si coloristica

Logica de bază a instrumentului detector de capusa Rogue este după cum urmează: furaje Pretul este liniar creșterile de prețuri curente, scade, sau rămâne aceeași în raport cu prețul anteriorviziune sau dioptrii fiecare ofertă de preț căpușă se presupune a fi secvențială.

It is linear in complexity.