Studii în România

Viziune de intrare la universitate

Conținutul

  viziune de intrare la universitate

  A A Studii în România Descoperiţi ţara noastră studiind aici! Fie că alegeţi un viziune de intrare la universitate pe termen lung sau doar temporar, prin intermediul unei burse sau a unor stagii de schimb — a te integra într-un nou sistem de învăţământ este o experienţă de viaţă esenţială şi extinde viziunea academică.

  viziune de intrare la universitate

  România are un sistem de învăţământ performant şi modern, cu o tradiţie consolidată în domenii ale învăţământului superior, precum matematica, tehnologia informaţiei, medicină şi drept. Cetăţenii străini pot studia la noi în ţară pe cont propriu sau prin intermediul unei burse. Mai jos, găsiţi toate informaţiile: actele şi documentele necesare şi condiţiile care trebuie îndeplinite.

  Pe cont propriu Cetăţeni din state membre UE: Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

  viziune de intrare la universitate

  În cazul în care accesul la universitatea vizată se realizează prin concurs de admitere, perioada sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologiile proprii de admitere ale fiecărei universităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

  Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică. Candidaţii admişi pe un loc de studii cu taxă pot ocupa ulterior locuri de studii fără taxă, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, potrivit criteriilor de performanţă, în baza autonomiei universitare.

  Cetăţeni non-UE Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare şi condiţiile de plată a studiilor pe cont propriu valutar pentru cetăţenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, sunt stipulate în Ordonanţa Guvernului nr. Taxele de şcolarizare se achită cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni, indiferent de data prezentării efective la studii.

  Cetăţenii din statele non-UE se pot înscrie la viziune de intrare la universitate în România fără examen de admitere, trimiţând dosarul de candidatură direct universităţii pentru care optează, potrivit calendarului stabilit de catre fiecare universitate.

  De ce să studiezi în străinătate Educație de calitate Sistemele educaționale de top din lume pun accent deosebit pe rata de angajare a absolvenților lor iar performanța studenților este cel mai important indicator de performanță al acestor sisteme educaționale.