Galerie video

Video de viziune științifică

CEC este un consiliu științific independent bazat pe o structură specifică de punere în aplicare, care a luat forma Agenției executive a Consiliului European pentru Cercetare AECEC [2], creată în cadrul regimului general al agenţiilor executive.

Prezentul raport este completat de un raport din partea consiliului științific cu privire la punerea în aplicare la nivel ştiinţific şi realizările programului pe parcursul anului Trebuie reamintit că strategia consiliului științific în această privinţă cuprinde două scheme de granturi în toate domeniile de cercetare: - Granturile CEC pentru cercetători independenți debutanți ERC Starting Grants : destinate sprijinirii cercetătorilor care și-au obținut recent doctoratul să devină cercetători independenți.

conducerea universitatii

Programul de lucru pe nu a introdus nicio modificare fundamentală a strategiei, ci numai o îmbunătăţire a schemelor de finanţare pe baza experienţei dobândite. Pentru a asigura în continuare o evaluare mai adecvată a ambelor subcategorii care concurează pentru granturile CEC pentru cercetători debutanți și anume cercetători principali aflați în etapa inițială de tranziție către statutul de cercetători independenți și cercetători în etapa de consolidare a activității lor de cercetare sau a echipeiconsiliul științific a extins perioada de eligibilitate pentru candidați la ani după obținerea doctoratului.

Acest lucru a fost posibil și datorită bugetului mult mai consistent pentru Printre celelalte modificări se numără o nouă simplificare a regulilor privind retrimiterea propunerilor și candidaturile multiple, precum și introducerea unor măsuri menite să crească atractivitatea UE și a țărilor asociate în ochii cercetătorilor care locuiesc în țări terțe și să încurajeze și mai mult participarea cercetătorilor femei.

Cercetătorilor din țări terțe le vor fi puse la dispoziție fonduri suplimentare pentru a-i încuraja și a-i ajuta video de viziune științifică se stabilească în Europa și se va acorda o atenție sporită întreruperilor activității profesionale și traiectoriilor profesionale neconvenționale pentru a încuraja participarea mai largă a cercetătorilor femei.

deficiență de vedere timp de 13 ani standarde de acuitate vizuală pe an

Metodologia de evaluare inter pares CEC dispune de o structură de paneluri de evaluare inter pares de înalt nivel alese de consiliul științific, care includ oameni de știință, ingineri și savanți atât din UE, cât și din afara acesteia.

Panelurile acoperă toate disciplinele de cercetare și sunt organizate în cadrul a trei domenii de cercetare principale: științe fizice și inginerie, științele vieții, științe sociale și umaniste. La fel ca în cadrul apelurilor anterioare, numărul panelurilor a fost de 25 pentru ambele scheme. Granturi Începând cu programul de lucru pentruapelurile CEC presupun o procedură de depunere a propunerilor într-o singură etapă, în care candidaților li se cere să prezinte propunerea completă, urmată de o evaluare în două etape.

Granturile se acordă celor mai bune propuneri, în funcție de bugetul disponibil. Oferta se face pe baza video de viziune științifică de viziune științifică în sine și a recomandării de finanțare formulate în urma evaluării inter pares. Granturile CEC pentru cercetători debutanți Apelul din pentru granturi CEC destinate cercetătorilor debutanți a fost publicat în iulieavând un buget indicativ de milioane EUR. S-au primit în total 2 de propuneri, repartizate pe domenii după cum urmează: 1 pentru științe fizice și inginerie, 1 pentru științele vieții și pentru științe sociale și umaniste.

Un total de de propuneri au fost finanţate cu un buget de peste de milioane EUR şi o alocare medie de aproximativ 1,2 milioane EUR. Apelul din pentru granturi CEC destinate cercetătorilor debutanți a fost publicat în iulieavând un buget indicativ de milioane EUR. Granturile CEC pentru cercetători confirmați Apelul din pentru granturi CEC destinate cercetătorilor confirmați a fost publicat în octombrieavând un buget indicativ de milioane EUR.

În urma evaluării, au fost reţinute în total pentru finanţare de propuneri, cu un total de peste milioane EUR alocate şi o alocare medie de aproximativ video de viziune științifică milioane EUR.

Apelul din pentru granturi CEC destinate cercetătorilor confirmați a fost publicat în noiembrieavând termenul de depunere a propunerilor în perioada februarie-aprilie și un buget indicativ de milioane EUR. Creşterea numărului de propuneri pentru ambele scheme de video de viziune științifică arată o cerere constantă de finanţare pentru cercetarea excelentă la nivel european. Reuniunile din ale comitetului au avut loc la 23 martie și 22 octombrie.

Member Login

Examinare etică Un panel extern de etică format din 40 de experţi a examinat propunerile din punct de vedere etic. Pe parcursul luitoate propunerile au fost examinate din punct de vederea s-a deteriorat noaptea etic, iar dintre video de viziune științifică numai 3 au fost marcate ca vizând celule stem embrionare umane.

O reevaluare este încă în curs. Comunicare Pe parcursul luiCEC şi-a continuat eforturile de sporire a gradului de conștientizare în cadrul comunității de cercetare cu privire la posibilităţile de finanţare pe care le oferă, precum şi eforturile de sporire a vizibilităţii CEC şi a proiectelor sale de cercetare în rândul publicului larg şi mass-media.

În special, consiliul științific al CEC a hotărât să pună mai mult accent pe creşterea gradului de conştientizare în afara Europei pentru a atrage video de viziune științifică mulţi cercetători valoroşi din ţări din afara Europei să întreprindă activități de cercetare în Europa.

În conformitate cu această prioritate de informare, au fost elaborate broşuri specifice, care au fost traduse în limbile chineză, japoneză, rusă şi spaniolă, şi au fost concepute bannere promoţionale CEC pentru birourile video de viziune științifică UE din SUA, China, Brazilia şi India. Un rezultat imediat al acestor activităţi de informare a fost numărul crescut de accesări ale site-ului CEC în ţările vizitate. Au fost organizate evenimente de presă în Europa şi în afara acesteia. Pe parcursul anului, CEC a atras interesul mass-media nu numai ca organizaţie, activităţile de cercetare finanţate de acesta şi beneficiarii lor aflându-se tot mai mult în lumina reflectoarelor.

De exemplu, aceasta a fost situaţia beneficiarului grantului CEC pentru cercetători debutanţi Konstantin Novoselov, laureat al premiului Nobel pentru fizică în Fiind atent să nu neglijeze niciun canal de comunicare, CEC a realizat, de asemenea, mai multe materiale video, inclusiv unul care urmăreşte evoluţia CEC de-a lungul timpului, prezentat cu ocazia sărbătoririi a celui de-al 1 lea eveniment al beneficiarilor granturilor CEC, alături de un prim portret al unuia dintre beneficiarii săi de succes.

CEC a continuat să promoveze legăturile cu reţelele existente ale părţilor interesate principale şi a video de viziune științifică îndeaproape cu departamentele relevante ale Comisiei Europene, precum şi cu birourile delegaţiilor UE din întreaga lume. Punctele de contact naţionale, situate în întreaga Europă şi având rolul de a difuza informaţii către solicitanţii potenţiali, au fost informate constant cu privire la evoluţiile şi apelurile CEC.

Într-o decizie de modificare a Deciziei de înfiinţare a CEC[5], Comisia a confirmat dispoziţiile de sprijin local al preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului ştiinţific la locurile lor de muncă şi a introdus un onorariu de participare la şedinţele plenare ale consiliului ştiinţific, ca recunoaştere a angajamentului personal al membrilor consiliului ştiinţific şi a timpului pe care trebuie să îl aloce sarcinilor CEC.

Aceeaşi decizie a introdus conceptul de comitet de identificare permanent pentru identificarea viitorilor membri ai consiliului ştiinţific. Utilizarea intensă a instrumentelor electronice şi crearea scrisorilor de numire unică reduc, astfel, volumul de lucru al evaluatorilor inter parespe care se bazează în mare video de viziune științifică succesul CEC. Consiliul ştiinţific, la rândul său, a creat două comitete specifice, unul pentru evaluare inter pares şi unul pentru conflicte de interes, abateri viziunea a devenit proastă şi aspecte etice.

Rezumatul şedinţelor plenare este publicat pe site-ul CEC[7]. Acest proces de reflecţie a fost video de viziune științifică unui grup de lucru CEC înfiinţat în decembriecare include reprezentanţi ai consiliului ştiinţific, ai panelului de evaluare al CEC şi ai Comisiei[8]. Raportul acestuia va fi transmis Consiliului şi Parlamentului European. Structura Consiliului European de Cercetare 4.

Account Options

Consiliul ştiinţific În februarieprof. Fotis Kafatos s-a retras din funcţia de preşedinte al consiliului ştiinţific şi preşedinte al CEC, iar prof.

ciocnirea diferitelor puncte de vedere arată diagrama viziunii

Helga Nowotny a fost aleasă pentru a prelua această funcţie. Înconsiliul ştiinţific a organizat reuniuni periodice în întreaga Europă, de obicei la invitaţia autorităţilor naţionale.

Incursiune la prima reuniune privind ecobiologia.

Cinci şedinţe plenare ale consiliului ştiinţific au fost organizate în perioada 1 ianuarie decembrie în martie la Bucureşti Româniaîn aprilie şi decembrie la Bruxelles Belgiaîn iunie la Santiago de Compostela Spania şi în octombrie la Luxemburg.

În afara şedinţelor plenare şi a celor două comitete permanente pentru evaluare inter pares şi pentru conflicte de interes, abateri ştiinţifice şi aspecte eticemembrii consiliului ştiinţific se reunesc în grupuri de lucru care abordează aspecte specifice. Pentru a asigura în continuare legătura cu Comisia Europeană şi agenţia executivă, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului ştiinţific, secretarul general al CEC şi directorul agenţiei se reunesc periodic în cadrul consiliului CEC.

La aceste reuniuni participă şi conducerea de nivel video de viziune științifică a agenţiei. Înconsiliul s-a reunit de 9 ori la Bruxelles, în special pentru a pregăti sau pentru a aprofunda reuniunile consiliului ştiinţific. Şedinţele plenare ale consiliului ştiinţific şi reuniunile membrilor acestuia cu părţile interesate ale CEC sunt pregătite cu sprijinul organizatoric şi administrativ al agenţiei executive.

În decembriecomitetul şi-a prezentat propunerile Comisiei, iar raportul său a fost transmis Consiliului şi Parlamentului. Pe baza acestor propuneri, Comisia a desemnat următoarele persoane ca noi membri ai consiliului ştiinţific: prof. Tomasz Dietl Academia Poloneză de Știinţeprof. Daniel Dolev Universitatea Ebraică din Ierusalimprof. Mart Saarma Universitatea Helsinkiprof.

Cercetare stiintifica - UAV

Secretarul general al CEC Secretarul general al CEC își desfășoară activitatea sub autoritatea consiliului științific, este responsabil cu asigurarea legăturii efective dintre consiliul științific, Comisie și agenţia executivă a CEC și monitorizează implementarea efectivă, de către Agenţia executivă a CEC, a strategiei și pozițiilor adoptate de consiliul științific.

Cel de-al doilea secretar general al CEC, prof. Andreu Mas-Colell, profesor de economie la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona şi decanul Facultăţii de Economie din Barcelona, video de viziune științifică în funcţie la 30 iunies-a retras din funcţie la 1 septembrie Comisia a demarat deja procesul de numire a succesorului său.

Agenția executivă a CEC Începând cu luna iulieAECEC este responsabilă pentru toate aspectele implementării administrative și executării programului, în conformitate cu programul de lucru. Activitățile agenţiei sunt supravegheate de un Comitet director, desemnat de Comisie și alcătuit din trei funcționari ai Comisiei directorul general şi directorul de resurse al DG Cercetare şi Inovare şi directorul responsabil pentru comitetul consultativ privind numirile din DG Resurse Umane şi Securitateun membru al consiliului științific prof.

Mathias Dewatripont și un savant independent prof. Catherine Cesarsky. Secretarul general al CEC are statut de observator.

acuitatea vizuală 1 2 cum se tratează vederea cu peroxid

ÎnComitetul director a organizat patru reuniuni și a adoptat decizii referitoare la programul anual de lucru, bugetul şi conturile agenţiei.

Cu ocazia fiecărei reuniuni, Comitetul director a primit un raport detaliat de activitate din partea directorului agenţiei. Personalul agenţiei Bugetul de funcţionare pe prevede o schemă de personal de agenţi temporari şi un buget pentru agenţi contractuali şi 15 experţi naţionali detaşaţi, totalizând de agenţi.

Carrie Poppy: O viziune științifică asupra paranormalului | TED Talk

La sfârşitul lui decembrieagenţia avea un personal total de agenţi: 94 agenţi temporari, agenţi contractuali şi 4 experţi naţionali detaşaţi. La sfârşitul luiagenţia executivă CEC avea angajaţi din 21 de state membre.

viziunea indoneziei ce înseamnă miopie

Pe lângă selecție și recrutare, agenţia a cunoscut, îno consolidare și o creștere a resurselor sale umane. Comitetul director a adoptat normele de punere în aplicare referitoare la gestionarea personalului, în special la evaluarea personalului şi dezvoltarea profesională.

Concluzii şi perspective pentru Schemele de finanţare ale CEC au atras interesul comunităţii europene de cercetare.

Primele şase apeluri au generat peste 20 de solicitări. În timp ce în au fost înregistrate aproximativ de articole în publicații științifice care făceau trimitere la CEC, numărul acestora s-a triplat în Acesta este rezultatul unei combinaţii între numărul tot mai mare de proiecte şi dezvoltarea proiectelor care generează mai multe rezultate. Pentru anularticolele provin din de proiecte, iar pentrudin de proiecte, ceea ce înseamnă în medie două, respectiv trei articole per proiect pentru şi Ca răspuns la solicitarea Comisiei de a consolida rolul CEC în lanţul inovării[11], consiliul ştiinţific a creat o nouă oportunitate de finanţare care va fi oferită titularilor de granturi CEC începând cu pentru a stabili potenţialul video de viziune științifică inovare al ideilor care provin din proiectele lor finanţate de CEC.

Schema urmăreşte să acopere o video de viziune științifică de finanţare în etapa cea mai timpurie a unei inovaţii. De asemenea, consiliul ştiinţific poartă discuții privind modul de diversificare şi extindere a programelor sale, întotdeauna pe baza principiilor care au condus la reuşita primelor două scheme: propuneri dirijate de cercetător, evaluare inter pares riguroasă bazată pe excelenţă ştiinţifică.

Eero Vuorio director al Biocenter, Finlandaprof.