Bine ați venit la Scribd!

Subsisteme de viziune. Conceptul de sistem de management al organizatiei - Subsistemul decizional

Subsistemul organizatoric al organizatiei

Postul reuneste ansamblul obiectivelor, competentelor, sarcinilor si responsabilitatilor care, in mod regulat, revin spre exercitare unui angajat al organizatiei. Rezulta ca postul are urmatoarele componente: obiectivul individual; sarcina; responsabilitatea. Intre componentele unui post trebuie sa existe o relatie de echilibru, cunoscuta in literatura de specialitate sub denumirea de „Triunghiul de aur al organizarii”.

  • Sistemul informational al firmei Conceptul de sistem de management al organizatiei Sistemul de management al organizatiei poate fi definit ca ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric informational, motivational etc.
  • Sunteți pe pagina 1din 4 Căutați în document 1.

Functia cuprinde ansamblul posturilor care prezinta aceleasi caracteristici principale. In organizatii exista doua tipuri principale de functii: functii manageriale; functii de executie. Functiile manageriale au o sfera mai larga de competente, sarcini si responsabilitati si implica atributii de previziune, de organizare, de coordonare, de antrenare si de control-evaluare.

carte de testare a ochilor orbi de ce viermii paraziți nu au vedere

Titularii functiilor subsisteme de viziune fundamenteaza si adopta decizii care afecteaza activitatile desfasurate de alte persoane din organizatie. Functiile de executie au o sfera mai restransa de sarcini, competente subsisteme de viziune responsabilitati, iar deciziile adoptate de titularii acestor functii nu afecteaza activitatea altor persoane. Ponderea ierarhica reprezinta numarul de salariati condusi in mod direct de un manager. Pe masura ce se avanseaza de la baza piramidei manageriale catre varful acesteia, marimea ponderii ierarhice scade.

miopie cu remedii populare pentru intarirea vederii

Dimensiunea ponderii ierarhice este influentata de o serie de factori, cum ar fi: nivelul de pregatire si experienta managerilor; gradul de motivare al salariatilor; volumul si complexitatea lucrarilor desfasurate de membrii colectivului condus; interactiunile care se creeaza si se dezvolta intre angajati.

In organizatii exista doua categorii de compartimente: compartimente functionale; compartimente operationale.

Subsistemul organizatoric al organizatiei referat

Compartimentele functionale sunt cele care fundamenteaza si elaboreaza studii si analize, stabilesc metodologii, proceduri de lucru, pregatind, astfel, deciziile care vor fi adoptate de managementul superior al organizatiei spre exemplu, compartimentele de marketing, de resurse umane, de contabilitate, de informatica, de management, de conceptie tehnica etc. Compartimentele operationale sunt cele in care se desfasoara activitati de productie si de prestari de servicii spre exemplu, sectiile de productie, laboratoarele de experimentare, de control si de cercetare, compartimentele de control tehnic al calitatii produselor etc.

In firmele moderne se manifesta tendinta de crestere a ponderii compartimentelor functionale.

  • Funcția de planificare Permite o decizie cu privire la ceea ce ar trebui să fie obiectivele organizației și ce membri ai organizației ar trebui să facă pentru a atinge aceste obiective.
  • Ce distinge societatea de societate?
  • Elemente și subsisteme ale societății. Structura sistemică a societății: elemente și subsisteme

Nivelul ierarhic reuneste totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeasi distanta ierarhica de cel mai inalt organism de management participativ Adunarea Generala a Actionarilor, Comitetul de directie etc.

Relatiile dezvoltând hipermetropie reprezinta raporturile care se stabilesc intre functii, posturi si compartimente.

Conceptul de sistem de management al organizatiei - Subsistemul decizional

Relatiile organizatorice pot fi: de autoritate se stabilesc intre titularii unor posturi manageriale si cei ai unor posturi de executie sau intre titularii unor posturi manageriale situate pe niveluri ierarhice diferite ; de cooperare se stabilesc intre titularii unor posturi manageriale sau de executie situate pe acelasi nivel ierarhic ; de control se stabilesc intre doua subsisteme de viziune, unul dintre acestea avand competenta de control asupra celuilalt subsisteme de viziune spre exemplu, relatia dinte compartimentul tehnic al calitatii produselor si un compartiment de fabricatie.

Documente de formalizare a unei structuri organizatorice Principalele documente de formalizare a structurii organizatorice sunt: organigrama; regulamentul de organizare si functionare; descrierile de functii; descrierile de posturi. Organigrama este o reprezentare grafica a structurii organizatorice cu ajutorul anumitor simboluri si pe baza unor reguli specifice. Organizatiile utilizeaza trei tipuri principale de organigrame: organigrame piramidale cel mai frecvent folosite ; organigrame ordonate de viziune sonora stanga subsisteme de viziune dreapta; organigrame circulare.

Conceptul de sistem de management al organizatiei - Subsistemul decizional

Regulamentul de organizare si functionare este o reprezentare mai detaliata a structurii organizatorice fiind cunoscut si sub denumirea de „manualul organizarii”. Regulamentul de organizare si functionare cuprinde doua sectiuni. In prima dintre acestea sunt cuprinse datele de identificare a firmei, profilul si obiectul de activitate, organigrama generala, precum si organismele de management participativ.

Processos de gestão de pessoas: manutenção (gestão da remuneração, higiene e segurança no trabalho)

Cea de a doua sectiune se constituie intr-o prezentare mai detaliata a principalelor subdiviziuni organizatorice ale firmei departamente, compartimente, servicii si birouri. Descrierile de functii cuprind elementele definitorii pentru fiecare functie din organizatie.

tehnica viziunii perfecte viziunea 2 0 e ca

O descriere de functie cuprinde: denumirea functiei; principalele relatii organizatorice stabilite intre functia respectiva si celelalte functii din organizatie. Descrierile de posturi cuprind:.