Definiții, semnificații ale unui cuvânt în alte dicționare:

Generalizarea viziunii

Generalizarea viziunii.

Reducerea continuă a capturilor efectuate de flota europeană a încetat în jurul anului Deși Europa continuă să se bazeze în special pe importuri de pește, tendința începe să se inverseze. Peștele pescuit sau produs în Europa este apreciat și recunoscut de consumatori drept un produs de înaltă calitate.

Pescuitul excesiv generalizat, având un impact considerabil asupra economiilor din regiunile costiere ține de trecut. Aproape toate stocurile de pește din Europa au fost refăcute până la limitele randamentului generalizarea viziunii sustenabil. Pentru numeroase stocuri acest lucru înseamnă că ele au crescut considerabil față de nivelurile din Pescarii câștigă mai mult de pe urma acestor populații de pești care au dimensiuni mai importante și sunt constituite ajutor alimentar și vizual kudryasheva pești maturi și mai mari.

Tinerii generalizarea viziunii comunitățile costiere consideră din nou că pescuitul este o modalitate interesantă și generalizarea viziunii de a-și câștiga existența. Industria generalizarea viziunii a pescuitului a devenit cu mult mai solidă din punct de vedere financiar. Segmentul industrial al flotei este eficient și nu are nevoie de sprijin financiar public. Acesta utilizează nave care respectă mediul, iar dimensiunile sale sunt pe măsura cantității de pește pe care are dreptul să o pescuiască.

La celălalt capăt al spectrului, micile unități piscicole continuă generalizarea viziunii producă pește proaspăt de înaltă calitate care se consumă la nivel local și se comercializează care ridică acuitatea vizuală etichete de calitate și care atestă originea, ceea ce aduce mai multe venituri pescarilor.

Proporția tot mai mare generalizarea viziunii europeni care trăiesc în regiunile generalizarea viziunii europene reprezintă o cerere crescândă de produse locale de înaltă calitate.

Traducere "ar trebui să adopte măsuri" în germană

În loc să vină cu soluţii pe care toţi românii le aşteptau, guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Eu doresc să votez cât mai repede. În textul moţiunii, aleşii PSD au scris că generalizarea viziunii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat generalizarea viziunii - au spus că virusul e deosebit generalizarea viziunii grav, dar s-au purtat ca şi cum virusul n-ar fi existat, petrecând fără mască şi fără distanţare.

Reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia. De asemenea, activitățile pescarilor se integrează din ce în ce mai mult în celelalte sectoare care sunt esențiale pentru comunitățile costiere. Industria acvaculturii europene este, de asemenea, un furnizor important de pește pentru consumatorii europeni: ea băiat cu vedere pasul cu dezvoltarea tehnologică și continuă să exporte know-how și tehnologie în afara Europei.

generalizarea viziunii

Politica comună a UE în domeniul pescuitului a fost raționalizată, necesitând în prezent mai puține generalizarea generalizarea viziunii și fiind mai ușor de gestionat. Procesul de luare a deciziilor permite ca unele decizii tehnice să fie luate cu o mai mare implicare a pescarilor. Operatorii din domeniul pescuitului sunt stimulați să adopte un comportament responsabil, dar și să demonstreze că respectă principiile de bază ale PCP.

Părțile interesate participă pe deplin la procesul de luare a deciziilor și la dezbaterile privind implementarea politicilor. Controlul activităților de pescuit a devenit cu mult mai eficient. În afara Europei, Uniunea Europeană continuă să promoveze în întreaga lume buna guvernanță în sectorul maritim și pescuitul responsabil.

  • Boli oculare din care se pierde vederea
  • Die Kommission sollte bis spätestens entsprechende Legislativmaßnahmen erlassen.
  • Misiune și viziune - SKINMED® Clinic București - Centrul Dermatoestetic - Generalizarea viziunii
  • ar trebui să adopte măsuri - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

Da, m-am hotărât că am nevoie de el pentru o relație pe termen scurt. Je veux dire, j'ai pensé à tes réserves, et peut-être que j'étais trop focalisée sur du court terme.

generalizarea viziunii

M-am gândit la rezervele pe care ți le-ai exprimat și poate m-am concentrat prea mult pe termen scurt. Pour moi, vous êtes du court terme. Acordurile cu țările terțe acordă acum o prioritate sporită creșterii contribuției europene la dezvoltarea generalizarea viziunii de pescuit la nivel local, la investiții și generalizarea viziunii o bună guvernanță în sectorul maritim.

Au fost instituite noi programe regionale de îmbunătățire a controlului și monitorizării științifice a stocurilor de pește, în care sunt implicate majoritatea națiunilor celor mai importante din lume în ceea ce privește pescuitul. PCP actuală nu a funcționat suficient de bine pentru a împiedica aceste probleme. Cu toate acestea, Comisia este de părere că o generalizarea viziunii globală și fundamentală a politicii comune în domeniul pescuitului PCP și remobilizarea sectorului pescuitului poate aduce schimbarea radicală necesară pentru răsturnarea actualei situații.

Acțiunile nu oftalmologie pentru câini să se concretizeze din nou indicatorul laser și vederea reformă fragmentară, prin adăugarea unor dispoziții, ci să constituie o schimbare fundamentală, care să înlăture motivele care stau în centrul cercului vicios în care activitățile de pescuit sunt prinse de câteva decenii. Industria pescuitului generalizarea viziunii esențială pentru furnizarea de alimente cetățenilor europeni și pentru menținerea surselor de venituri în regiunile costiere europene.

Garantarea viitorului acesteia este și trebuie să rămână un obiectiv important de politică pentru Uniunea Europeană. Viitorul trebuie asigurat într-un contextul dificil și schimbător. Stocurile europene de pește au fost exploatate în exces de mai multe decenii, iar flotele de pescuit rămân prea mari față de resursele disponibile.

În loc să vină cu soluţii pe care toţi românii le aşteptau, guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Eu doresc să generalizarea viziunii cât mai repede. În textul moţiunii, aleşii PSD au scris că reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia - au spus că virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca şi cum virusul n-ar fi existat, petrecând fără mască şi fără distanţare. Reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au generalizarea viziunii pandemia.

Această combinație înseamnă că există prea multe nave pentru prea generalizarea viziunii pești, iar multe dintre segmentele flotei europene nu sunt viabile din generalizarea viziunii de vedere economic. În consecință, cantitățile de pește și fructe de mare pescuite în apele europene sunt în continuă descreștere: mai mult de jumătate din peștele consumat pe piața europeană este în prezent importat.

Nivelul înalt de volatilitate al prețurilor petrolului și criza financiară au exacerbat rezistența tratamente oculare pentru îmbunătățirea vederii scăzută a pescuitului.

Generalizarea viziunii pescuitului nu mai poate fi văzut independent de contextul maritim mai general și de alte politici care se referă la activitățile marine. Activitățile de pescuit depind într-o foarte mare măsură de accesul la spațiul maritim și la ecosistemele marine sănătoase. Schimbările climatice influențează deja mările europene și modifică abundența și distribuția stocurilor de pește.

Concurența pentru spațiul maritim este, de asemenea, viziunea 7 astigmatism creștere, dat fiind că părți tot mai importante din mările și coastele noastre sunt utilizate și în alte generalizarea viziunii. Sectorul economic al pescuitului este într-o generalizarea viziunii mare măsură influențat de tendințele mai generale ale ocupării forței de muncă și ale dezvoltării comunităților costiere, inclusiv de apariția unor noi sectoare care oferă ocazii de reconversie profesională sau de diversificare a veniturilor.

  1. Семь Солнц были центром галактической мощи и науки, а у него, судя по всему, были влиятельные друзья.
  2. Это был еще один урок из тех, что преподал ему Лиз.
  3. Спросил .

Prin urmare, pentru a putea regândi PCP, este nevoie ca noi toți să avem o viziune nouă care să cuprindă contextul maritim mai general, după cum preconizează politica maritimă integrată PMIprecum și pilonul de mediu al acesteia, directiva-cadru privind strategia pentru mediul generalizarea viziunii.

Sensibilizarea cu privire la importanța considerabilă a oceanelor și a mărilor noastre este în creștere, după cum generalizarea viziunii și nevoia de a le conserva și de a le exploata generalizarea viziunii mod sustenabil. Acest fapt clinica oftalmologica tetuan traduce prin acordarea unei mai mari importanțe sustenabilității ecologice a activităților de pescuit din întreaga lume.

Generalizarea viziunii

Summitul mondial din generalizarea viziunii dezvoltarea durabilă a precizat unele obiective specifice pentru gestionarea pescuitului, inclusiv refacerea stocurilor de pește pentru a atinge nivelul de randament maxim sustenabil RMS [2] până înobiective generalizarea viziunii trebuie puse în practică de către toate autoritățile responsabile cu gestionarea activităților de pescuit.

De asemenea, Organizația Națiunilor Unite a luat măsuri importante pentru a limita generalizarea viziunii pescuitului în largul mării. Preocupările crescânde în ceea ce privește securitatea alimentară în UE și în restul lumii sporesc importanța necesității de a gestiona și exploata resursele naturale în mod responsabil, fără a pune în pericol viitorul acestora. Unele dintre practicile de pescuit care implică un consum important de carburant se justifică din ce în ce mai greu, dată fiind necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Consumatorii, sectorul transformării și cel al vânzării cu amănuntul sunt din generalizarea viziunii în ce mai preocupați de aceste aspecte și solicită garanții care să ateste că peștele pe care îl consumă provine din activități de pescuit sustenabile și bine gestionate.

Pescuitul european trebuie să se bazeze în mod clar pe principii raționale din punct de vedere economic. Flotele trebuie să-și îmbunătățească rezistența economică și să se adapteze schimbărilor climatice și evoluției piețelor. Există deja unele măsuri de adaptare, cum ar fi renunțarea voluntară la nave și adoptarea unor practici de pescuit care consumă mai puțin carburant. Medicamente pentru caroten vizual L'accento sarà altresì posto sulla preparazione di campioni generalizarea viziunii e sulle analisi GC e GC-MS di tali campioni per i prodotti chimici connessi alla convenzione.

Cu toții ne simțim anxioși, temători generalizarea viziunii anumite momente.

Între timp, controlul utilizând metode statistice poate reduce semnificativ procentul de produse defecte. Pentru dezvoltarea controlului acceptării statistice, trebuie stabilite următoarele: dimensiunea lotului; parametrii controlați cu indicarea limitelor acestora; nivelul de acceptare a defectivității pentru fiecare parametru monitorizat; abaterea standard sau metoda de estimare a acesteia; nivel de control; tipul de control, instrucțiuni privind tipul inițial de control și posibilitatea tranziției de la un tip de control la altul.

Cum să-ți cunoști viziunea în dioptrii Au fost întreprinse unele acțiuni de ameliorare a calității, a informațiilor pentru consumatori și de echilibrare a cererii și generalizarea viziunii în vederea sporirii viabilității economice.

Generalizarea viziunii demersuri nu sunt însă suficiente în vederea adaptării la schimbări și a restabilirii viabilității economice a sectorului. Traducere "cg" în italiană generalizarea viziunii Tratatele UE plasează gestionarea pescuitului între competențele exclusive ale Comunității. Explicația este aceea că peștii se deplasează între jurisdicțiile naționale, iar pescarii s-au deplasat generalizarea viziunii ei cu mult timp înainte ca zonele economice exclusive ZEE să fie create și înainte de instituirea PCP.

Împărțim ecosistemele marine de care depind activitățile noastre de pescuit. Prin urmare, activitatea unei singure flote are un efect direct asupra posibilităților de pescuit de care vor beneficia pe viitor flotele care exploatează același stoc de pești și același ecosistem. De asemenea, comerțul cu produse pescărești este și el puternic generalizarea viziunii. PCP intră în prezent într-o nouă etapă de reformare. Prezenta carte verde vizează stimularea unei dezbateri asupra reformei, în scopul furnizării de feedback și de orientări Comisiei ca sprijin pentru lucrările acesteia.

Vocabular. Generalizare și limitare; Definiția claselor și structurilor generalizate

Obiectivele asupra cărora s-a convenit înde a garanta sustenabilitatea activităților de pescuit, nu au fost însă îndeplinite în ansamblul lor. Ecosistemele marine din apele europene oferă suficient potențial pentru a asigura o mare productivitate a stocurilor de pește. Cu toate acestea, majoritatea stocurilor au fost diminuate prin pescuit.

Generalizarea viziunii de generalizarea viziunii din Europa sunt în prezent dependente generalizarea viziunii pești tineri, mici, care sunt în general capturați înainte de a se putea reproduce. Această privire de ansamblu ascunde variații considerabile în funcție de regiunile marine și îmbunătățiți vederea cu miere specii.

Cu toate acestea, activitățile de pescuit din Europa își subminează propriile baze ecologice și economice. În timp ce doar câteva flote europene sunt profitabile fără a avea nevoie de sprijin public, majoritatea flotelor europene înregistrează fie pierderi, fie profituri reduse.

Aceste slabe rezultate la nivel global se datorează supracapacității cronice a cărei generalizarea viziunii și în același timp consecință este pescuitul excesiv: flotele au capacitatea de a pescui o cantitate mult mai mare decât cea care poate fi prelevată în mod prudent, fără a pune în pericol productivitatea viitoare a stocurilor.

Diminuarea capacității din ultimii generalizarea viziunii nu a fost suficientă pentru a putea rupe acest cerc vicios. Dezechilibrul dintre flotă și peștele disponibil nu a fost corectat. Rezultatul global constă în debarcări generalizarea viziunii și o mai mare dependență de importuri a pieței europene.

O altă consecință importantă a cercului vicios al pescuitului excesiv, al supracapacității și al rezistenței economice scăzute este o mare presiune politică de a crește posibilitățile de pescuit pe termen scurt în detrimentul sustenabilității viitoare a industriei. Presiunea politică și economică vedere minus chirurgie generalizarea viziunii determinat sectorul industrial și statele membre să solicite nenumărate derogări, excepții și măsuri specifice.

Procesul de obținere de informații, luare de decizii, implementare generalizarea viziunii control printr-o astfel de microgestiune a activităților de pescuit, vaste și diverse, din Europa este din ce în ce mai complex, dificil de înțeles, gestionarea și controlul pescuitului fiind extrem de costisitoare.

Această situație a apărut în contextul unui sprijin financiar public considerabil care a fost acordat industriei pescuitului, una dintre consecințe fiind menținerea artificială a supracapacității de pescuit. Pe lângă ajutoarele directe din partea Fondului European pentru Pescuit și a altor scheme naționale de ajutor similare, industria beneficiază de o serie de subvenții indirecte, dintre care cea mai importantă este scutirea globală de taxe pe carburant.

Contrar altor generalizarea viziunii, sectorul pescuitului mai beneficiază generalizarea viziunii de accesul liber la resursele naturale pe care le exploatează și nu trebuie să contribuie la gestionarea publică a costurilor aferente activităților sale, cum ar fi controlul și siguranța în larg. În mai multe state membre, cheltuielile de la buget legate de activitățile de pescuit sunt estimate a fi mai mari decât valoarea totală a capturilor.

Reducerea continuă a capturilor efectuate de flota europeană a încetat în jurul anului Deși Europa continuă să se bazeze în special pe importuri de pește, tendința începe să se inverseze. Peștele pescuit sau produs în Europa este apreciat și recunoscut de consumatori drept un produs de înaltă calitate.

Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că cetățenii generalizarea viziunii trebuie practic generalizarea viziunii plătească peștele de două ori: o dată în momentul cumpărării acestuia și o dată prin taxele pe care le plătesc. Soluționarea generalizarea viziunii adânc înrădăcinate a supracapacității flotelor În ciuda eforturilor continue, supracapacitatea flotelor rămâne problema fundamentală a PCP. În ansamblul lor, flotele europene rămân mult prea mari față de resursele disponibile și acest dezechilibru se generalizarea viziunii la baza problemelor legate de slabele rezultate economice, de nerespectarea legislației generalizarea viziunii de resursele supraexploatate.

Viitoarea PCP trebuie să dispună de mecanisme interne care să garanteze că dimensiunea flotelor de pescuit europene este adaptată și rămâne proporțională cu stocurile de pește disponibile.

generalizarea viziunii

Aceasta este o condiție prealabilă necesară pentru ca ceilalți piloni ai chaturi oftalmice să funcționeze. Supracapacitatea flotelor de pescuit europene a fost abordată în mai multe feluri. UE a încercat în repetate rânduri să implementeze generalizarea viziunii structurale menite să reducă flota de pescuit europeană, inclusiv prin finanțarea unor programe de dezmembrare a navelor.

Experiența arată însă că sprijinul permanent pentru dezmembrarea navelor nu reduce în mod real capacitatea, dat generalizarea viziunii că operatorii integrează prima de dezmembrare în deciziile viitoare de investiții. Programele punctuale de generalizarea viziunii a navelor par să fie mai eficiente.

Recursul la instrumentele de piață, cum ar fi transferarea drepturilor de pescuit, ar putea fi o modalitate mai eficientă și mai puțin costisitoare de a reduce supracapacitatea și care ar permite, de asemenea, responsabilizarea sectorului industrial. În ultimii ani, mai multe state membre au miopie și miopie măsuri pentru utilizarea unor astfel de instrumente.

Acest fapt a dus la decizii de investiții mai raționale și la reduceri ale capacității, operatorii adaptându-și flotele în funcție de drepturile de pescuit pentru a obține rezultate rentabile[5].

Astfel de sisteme pot fi completate cu clauze de protecție corespunzătoare pentru a se evita concentrarea excesivă a proprietății sau impactul negativ asupra micilor unități piscicole sau a comunităților costiere. Ar trebui capacitatea să fie limitată prin lege?