Bromura de metil CH3Br

Bromura de metil, Bromometan

Circa 97 la sută din toată bromura de metil care se produce este folosită ca fumigant pentru combaterea dăunătorilor.

muie pentru vedere

În acest mod se foloseşte pentru tratarea solului la cultivarea: -pepeniere sere solarii etc. Suprimarea eşalonată a consumului BrMe necesită elaborarea şi implementarea unor substanţe şi tehnologii alternative. La rîndul bromura de metil aceste alternative trebuie să fie tehnic efective la combaterea dăunătorilor, inofensive mediului, uşor de utilizat şi economic realizabile de către fermieri şi alţi utilizatori. Restricţile menţionate, privind consumul BrMe se referă la obligaţiunile Republicii Moldova faţă de Protocolul de la Montreal, însă BrMe, datorită ecotoxicităţii sale este reglementată şi de alte documente internaţionale şi naţionale care interzic utilizarea ei.

Aşa dar : Conform Legii cu bromura de metil la protecţia plantelor adoptată la 1. Conform Codului cu privire la contravenţiile administrativeimportul şi comercializarea pesticidelor şi preparatelor biologice de protecţie a plantelor fără autorizaţia respectivă atrag după sine aplicarea unor amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la 50 salarii minime şi persoanelor cu funcîii de răspuindere — pînă la salarii minime cu confiscarea produselor necomercializate.

Toate acestea demonstrează existenţa unui cadru legislativ-normativ fundamental care reglementează utilizarea preparatelor chimice inclusiv şi a BrMe în republică. Utilizarea BrMe în republică este interzisă şi prin Legea nr.

Bromură de metil header

Ca excepţieautorităţile abilitate permit utilizarea bromurii de metil, în conformitate cu tehnologiile aprobate, în cazurile în care sînt executate operaţii de carantină sau tratament în vederea expedierii produselor vegetale, atunci cînd aceste tratamente sînt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din ţara importatoare, precum şi în cazurile critice pentru agricultură, stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului de le Montreal.

Acum să ne referim pe scurt la consumul BrMe în lume şi în republică. În lume în a. Comunitatea Europeană în a. Practic pentru toate utilizările BrMe au fost identificate substanţe şi tehnologii alternative, multe din care bromura de metil cu succes folosite în diferite ţări ale lumii.

Cu toate acestea, nu există substanţe, care ar putea înlocui BrMe pentru toate cazurile. Alternativele trebue să fie alese în corespundere cu condiţiile locale. În unele cazuri pot fi folosite alte chimicaleîn altele tehnici nechimice, iar în cazuri aparte pot fi aplicate diferite măsuri fizice s-au mecanice de prevenire a dezvoltării dăunătorilor, evitându-se astfel complet bromura de metil bromuri de metil.

Categorii pesticide

Pentru atingerea eficacităţii de dezinfecţie a BrMe, multe din alternativele folosite prezintă combinaţii de metode necesare pentru combaterea dăunătorilor. Aceste proceduri sunt cunoscute ca Managementul Integrat al Dăunătorilor. În multe cazuri acest management va fi necesar pentru combaterea efectivă, nonpoluantă şi durabilă a dăunătorilor.

Fiecare procedeu în parte poate avea limitări, dar un set de metode şi combinaţii de metode ar putea prezenta un management efectiv al dăunătorilor în diferite situaţii. Multitudinea acestor metode şi tehnologii alternative pot fi găsite în literatura de specialitate şi în sursele bibliografice publicate de către Oficiul OZON de pe lăngă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova.

Ca răspuns părţile Protocolului de la Montreal cu privire la substanţele care distrug stratul de ozon au convenit prin Amendamentul de la Copenhaga din asupra elaborării unui program de suprimare eşalonată a bromurii de metil la nivel global.

Aproape pentru toate utilizările bromurii de metil au fost bromura de metil tehnologii şi substanţe alternative şi multe din ele deja sînt folosite în diferite părţi ale lumii. Cu toate acestea, nu există substanţe, care ar putea înlocui bromura de metil pentru toate cazurile. Alternativele trebuie să fie alese în corespundere cu condiţiile şi necesităţile locale.

Mai jos se trec în revistă tehnologiile şi substanţele, ce pot înlocui bromura de metil. Alternative de tratare a solului Bromura de metil solului prezintă cea mai mare utilizare a bromurii de metil. Numeroase alternative nonchimice sunt în prezent folosite pentru tratarea solului, iar altele potenţial efective sunt în proces de elaborare. Exemple de tehnologii, bromura de metil pot fi aplicate cu succes: Prelucrare agricolă Asolamentul este folosit efectiv în bromura de metil ţări. De exemplu, unele plante produc izotiocianură de metil şi ulei de muştar, care distrug ciupercile şi nematodele.

Împărăginirea se foloseşte în Florida, unde plantele de vară, aşa ca sorgul şi iarba de Bromura de metil, au redus dauna adusă de nematode după operație glaucom vizual alţi patogeni de sol plantelor de iarnă. Fertilizarea şi nutriţia plantelor, folosite corect, ar putea fi foarte efective pentru reducerea daunei.

De exemplu, putregaiul arahidei poate fi redus la adăugarea calciului în sol. Substraturi artificiale şi naturale deşeuri de lemn, paie, industrialeetc. În sere sunt folosite sisteme agricole speciale cu aceste substraturi fără utilizarea bromurii de metil, iar în unele ţări chiar şi în cîmp.

Bromura de metil - insecticide din catalogul pesticidelor

Selecţia plantelor poate crea plante rezistente la nematode şi ciuperci patogene. Aceste tehnici pot fi folosite pentru cultivarea plantelor rezistente la diferiţi dăunători în parte.

Suplimente organice şi controlul biologic O varietate de materiale este folosită ca adaos la sol pentru a controla nematodele, ciupercile şi omizile. Acestea includ băligarul, diferite produse ale industriei lemnoase şi de hîrtie, rămăşiţe ale produselor marine, deşeuri urbane, la fel şi numeroase resturi de la industria agricolă, alimentară etc. Un exemplu al controlului biologic este bromura de metil în sol a rizobacteriei bacteria ce se dezvoltă în rădăcinile plantelor şi în jurul loraplicată direct sau în formă de tratament al seminţelor.

Solarizarea constă în acumularea căldurii solare sub învelişuri subţiri, transparente pentru perioade îndelungate. Aceasta contribuie la creşterea temperaturii solului pînă la niveluri letale pentru dăunătorii din sol.

Biofumigaţia prezintă adaos la sol al materiei organice, ce eliberează gaze, care distrug dăunătorii. Alte metode, aflate în uz sau în curs de elaborare, includ aratul adînc, tratarea cu apă fierbinte, mulcirea solului, etc.

Alternative chimice Alternativele chimice de tratare a solului includ numeroase înlocuiri cu fumiganţi, aşa ca nitratul de metil, metilizocianura şi componenţi ce generează metilizocianură. Amestecuri ale bromura de metil de sol şi tratări speciale pot distruge o gamă largă de dăunători la fel ca şi bromura de metil.

Eficienţa controlului unor dăunător de sol este similară celei obţinute cu ajutorul bromurii de metil, prin combinarea materialelor nonfumigene nematocide, fungicide, erbicide, insecticide. Însă din considerente de protecţie a mediului şi sănătăţii, trebuie de limitat folosirea unor alternative.

cum să restabiliți vederea după băut

Sunt necesare regulamente speciale înainte de folosirea alternativelor chimice. Alternative de tratare a produselor de păstrare durabilă În unele domenii importante ale industriei alimentarece includ fructe uscate, nuci, cereale, şi în exportul de lemn se foloseşte bromura de metil ca preparat principal contra dăunătorilor.

Traducere "bromura de metil" în engleză

Metode fizice de control Tratarea cu căldură este una din tehnologiile alternative la fel de rapide ca şi fumigaţia cu bromură de metil. Produsele sunt încălzite la temperaturi de oC şi răcite rapid, cînd e necesar de evitat dauna produselor sensibile la căldură.

La temperatura de circa 65oC, dezinfecţia contra insectelor poate fi atinsă în mai puţin de un minut. Metodele biologice Agenţii patogeni ai insectelor, aşa ca bacteriile, viruşii, protozoarele, nematodele şi ciupercile, pot fi folosiţi pentru controlul dăunătorilor.

Unii din ei sunt clasificaţi ca protectori ai produselor depozitate, dar mulţi mai necesită încă testări de cîmp.

Bromometan

minus nouă viziune Feromonii bromura de metil chimicale, eliminate de insecte, care pot avea influenţă asupra indivizilor bromura de metil specii. Feromonii pot fi folosiţi pentru a deregla comportamentul unor specii mai importante de dăunători, în special înmulţirea lor.

Fumiganţi şi alte gaze Atmosfera modificată sau bromura de metil, bazată pe bioxidul de carbon sau azot, poate să controleze efectiv dăunătorii grînelor depozitate. Ce este viziunea încrucișată de alternativă şi gaze: fosfina este folosită pe larg în ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Alte alternative pentru diferite scopuri includ formiatul de etil, bisulfură de carbon, sulfură de carbon.

Insecticide de contact Insecticidele de contact pot prezenta o protecţie îndelungată. Însă ele pot lăsa reziduuri chimice pe produsele tratate şi utilizarea lor este exclusă pentru produsele alimentare.

Prafurile inerte pot prezenta un control efectivieftin, netoxic şi de lungă durată a dăunătorilor în depozitele de grîne. Dezavantajul major sunt reziduurile vizibile, problema prafului la locul de lucru, dar în practică el poate fi bromura de metil. Componente organofosforice sunt folosite pe larg ca protectori ai grînelor.

Viteza de degradare a lor depinde mult de temperatură şi umiditate. Piretrinele sintetizate pot proteja efectiv şi stabil grînele pe un termen de doi ani. Insecticidele de origine botanică sunt pesticide extrase din plante. În multe ţări în curs de dezvoltare ele sunt deja folosite. Regulatorii creşterii insectelor pot fi folosiţi pentru protecţia producţiei agricole. Ei acţionează prin dereglarea ciclului de viaţă al dăunătorilor, şi, respectiv, nu pot oferi protecţie contra dăunătorilor adulţi.

medicamente pentru ochi care îmbunătățesc vederea

Alternative de tratare a produselor uşor alterabile Bromura de metil este metoda de tratament cel mai larg folosită pentru dezinfectarea produselor uşor alterabile. În prezent sunt foarte puţine alternative chimice, care ar putea înlocui tratarea cu bromură de metil la importare.

Alternative înainte de recoltare Procedurile sistemice constau în reducerea populaţiilor de dăunători la fiecare fază de producere şi ambalare a produselor agricole.

Síntesis de 7-hidroxi, 4-metil cumarina

Practicile agricole, aşa ca plantarea bromura de metil genetic modificate, care nu sunt preferate de dăunători, recoltarea în perioadele cînd dăunătorii nu sunt activi, adăugarea agenţilor biologici pentru controlul lor. Dezvoltarea agriculturii în zonele şi perioadele libere de dăunători este acceptată de unele ţări ca o metodă adecvată.

Alternative după recoltare Inspectarea şi certificarea este o cale de evitare a tratamentului în genere. Mostre ale producţiei sunt inspectate înainte de transportare şi sunt eliberate certificate în cazul lipsei dăunătorilor de importanţă carantinică.