Discriminare, dispreţ, disperare

Boli de dispreț, Boli de dispreț. despicable - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Alfred Duncan: "Vreau să le spun fraților mei să fie puternici"

Constantin Sturzu Reflecții Nediscriminarea autentică înseamnă să iubeşti persoana indiferent de starea ei morală sau de condiţia ei socială.

Proclamînd, cu puterea legii, faptul că nu există anormalitate sau boală în comportamentele deviante, nu faci decît să muţi fundamentul nediscriminării de pe preţuirea oricărei persoane, adică un lucru pozitiv, pe negarea existenţei vreunui motiv de diferenţiere între oameni.

Trăim într-o epocă în care auzim, pe diverse căi, că a boli de dispreț discrimina pe nimeni, indiferent de motiv, este expresia deplinei corectitudini politice. Boli de dispreț devenit chiar o obsesie pentru mai marii acestei lumi de a impune tuturor cetăţenilor, chiar şi sub ameninţarea unor pedepse prevăzute de lege, ideea că oricine, oricum ar fi, trebuie acceptat, fără nici un fel de rezerve, ca vecin, coleg, cetăţean etc.

boli de dispreț

Între gîndirea de tip politic asupra nediscriminării şi înţelegerea în Duhul lui Hristos a acestui aspect social este însă o diferenţă ca de la cer la pămînt. Gîndirea de tip politic afirmă că, indiferent de ceea ce este sau alege să fie o persoană, ea nu poate fi taxată în nici un fel, ci trebuieşte acceptată ca atare, indiferent de gen masculin sau femininreligie, naţionalitate, orientare sexuală etc.

Boli de dispreț. Traducere "despicable" în română

Premisa de la care se pleacă aici este una corectă. Dumnezeu Însuşi lasă ca soarele să lumineze şi peste cei buni, şi peste cei răi, fără discriminare.

boli de dispreț

Iar creştinismul promovează încă de la început, cu insistenţă, ideea că nu trebuie făcută nici un fel de discriminare între oameni. Apostolul Pavel sintetizează cel mai bine faptul că, venirea în lume, prin întrupare, a Fiului lui Dumnezeu a împărţit istoria în două şi că, după Hristos şi în Hristos, "nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber" Coloseni 3, Iar la două versete distanţă de acest loc scripturistic spune, accentuînd importanţa toleranţei: "îngăduindu-vă unii pe alţii"!

  • Restabiliți-vă liliecii de vedere
  • Este josnic sa asaltezi în mod malițios oameni fara apărare.
  • Он познавал, что такое нежность.
  • desdén - Traducere în română - exemple în spaniolă | Reverso Context

Ce este totuşi greşit în această viziune, de "corectitudine politică", asupra nediscriminării? Că şi boli de dispreț Biserică sîntem învăţaţi că e păcat a discrimina oamenii şi că, tratîndu-i ca persoane, nu ţinem cont dacă sînt bărbaţi, femei sau copii, săraci sau bogaţi, instruiţi sau analfabeţi, de rasă albă sau neagră, sănătoşi sau cu vreun handicap şamd. Chiar sînt mustraţi aspru de boli de dispreț Părinţii Bisericii aceia care îndrăznesc să trateze diferit pe credincioşi, uitîndu-se "la faţa omului" sau la poziţia sa socială.

Spre exemplu, preotului i se boli de dispreț ca sub nici o formă să nu dezlege pe cineva şi să-i permită împărtăşirea doar pentru că are o anumită funcţie chiar împărat de ar fi! Ci fiecăruia să i se cerceteze sufletul rîvna, pocăinţa, lucrarea duhovnicească făcînd abstracţie de vreo oarecare "obligaţie" lumească şi fără să-i fie frică duhovnicului decît de Dumnezeu.

Empieza a transformarse en completo desdén. Sentimentul începe să se transforme într-un dispreț total. Pero parecía tenerle un tóXico desdén por usted en especial.

Diferenţa dintre gîndirea "corectă politic" şi cea creştină se vede însă cel mai bine în modul în care sînt abordate diferenţele de ordin moral dintre persoane. Biserica lui Hristos condamnă orice fel de păcat, dar continuă a se ruga pentru şi a se raporta cu dragoste la persoana care trăieşte în păcate din punct de vedere moral sau al credinţei mărturisite.

Account Options

Aparent, omul "corect politic" face mai mult pentru aceşti "discriminaţi", acceptîndu-i şi pe ei, şi faptele lor, adică ceva în plus. În realitate, face mult mai puţin pentru aceştia şi le face mult rău.

boli de dispreț

Pentru a înţelege de ce stau aşa lucrurile, să ne aplecăm puţin asupra textului ce se va citi boli de dispreț în biserici de la Luca 17, S-a decretat: nimeni nu e bolnav! Trecînd pe lîngă o localitate situată undeva "prin mijlocul Samariei şi al Galileii", Iisus vede de departe zece leproşi care Îi cer să-i miluiască. Trimiţîndu-i la preoţi "să se arate", aceşti leproşi constată, pe drum, că s-au vindecat de boala lor.

Meniu de navigare

Dacă nouă dintre ei, care erau de neam evreiesc, îşi continuă drumul spre a căpăta de la preoţi confirmarea vindecării lor, lucru ce le permitea apoi să-şi reia locul în societate, unul singur, "de alt neam" un samarineanse întoarce din drum şi-I mulţumeşte lui Iisus, "cu glas mare slăvind pe Dumnezeu".

Şi doar acesta din urmă primeşte de la Mîntuitorul un dar şi mai mare decît vindecarea de lepra trupului, anume vindecarea şi de lepra sufletului care e păcatul căci îi spune: "Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mîntuit!

Pentru toţi cei din vremea aceea, leproşii erau un fel de oameni "de mîna a doua". Nu puteau avea contact cu nimeni, stăteau izolaţi şi aveau obligaţia să strige despre ei, ori de cîte ori se apropia cineva mai mult, " sînt necurat! boli de dispreț

Munde Kamaal De - New Full Punjabi Movie - Latest Punjabi Movies 2019 - Hit Punjabi Film

Cu alte cuvinte, erau discriminaţi. Astăzi, dacă mai există astfel de cazuri, lor li se poartă de grijă aşa cum se cuvine unor oameni bolnavi şi nu mai sînt dispreţuiţi ca unii care ar merita aşa ceva pentru cine ştie ce păcate grave pe care cei sănătoşi nu le-ar avea.

boli de dispreț

Hristos nu i-a tratat cu dispreţ pe acei leproşi, ci i-a miluit vindecat ca şi pe cei care nu erau izgoniţi din cetate şi îşi puteau purta boala fără a fi îndepărtaţi de cei dragi. Dar, pe de altă parte, nu le-a spus acelora: "Veniţi în cetate şi staţi alături de cei sănătoşi sau de cei bolnavi de alte boli căci, chiar dacă sînteţi leproşi, aveţi aceleaşi drepturi ca şi aceşti fraţi ai voştri". Boli de dispreț a militat pentru acceptarea bolii ca un altfel de normalitate, făcînd abstracţie de pericolul pe care îl reprezintă pentru un organism sănătos să intre în contact cu o boală transmisibilă.

boli de dispreț

Iisus a respectat întrutotul prevederile vechitestamentare care cereau o validare a vindecării de către preoţi înainte de reintegrarea lor arc pentru a restabili vederea comunitate lucru ce nu trebuia să periclitizeze sănătatea nimănui.

De aici reacţia, foarte dură sau chiar extremă uneori, a celor pentru care e evidentă distincţia dintre păcat ca boală sau lepră a sufletului şi normalitate ca stare conformă cu poruncile lui Dumnezeu.

boli de dispreț

Am spovedit şi bărbaţi şi femei care au avut relaţii homosexuale şi care mi-au mărturisit că piedica cea mai mare în a se apropia din nou de Dumnezeu şi a lupta pentru a se însănătoşi în plan sexual a fost gîndul că poate aşa sînt predestinaţi să fie. Deşi sufereau mult din pricina acestui păcat, au crezut că poate asta face parte din ceea ce sînt ei.

Ultima oră

A boli de dispreț însă în viaţa fiecăruia momentul în care au conştientizat cînd şi cum au dobîndit această boală şi că nu e vorba de un lucru înnăscut, precum proclamau nu cu multă vreme în urmă unele panouri stradale, înfăţişînd un nou-născut cu eticheta "homosexual".

Nediscriminarea autentică înseamnă să iubeşti persoana indiferent de starea ei morală sau de condiţia ei socială. Iar genul acesta de gîndire nu numai că nu-i ajută pe cei "discriminaţi", dar le provoacă şi disperare. E disperarea pe care ar încerca-o şi bolnavul de cancer căruia, în loc să i se asigure o îngrijire medicală corespunzătoare, i s-ar insufla permanent ideea că e normal să ai cancer precum e normal să nu ai.

Or nici o ideologie nu poate ţine loc de leac.

  • Viziune Richardson
  • Ar trebui Mirel Rădoi să continue ca selecţioner al României?
  • În religie[ modificare modificare sursă ] Împăratul Solomon a susținut în carte sa, Proverbele și pildele lui Solomonfaptul că apatia este liniștea nebunilor.
  • Apatie - Wikipedia

Dar, după cîte se vede, poate decreta inexistenţa oricăror boli, în dispreţul celor pe care pretinde că îi apără de pericolul discriminării.